คำขวัญของอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลนาแกเทศบาลตำบลนาแก
ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก


สำนักงานเทศบาลตำบลนาแก
ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม    48130

เทศบาลตำบลนาแก
ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม      48130
(  ขณะนี้ยังมีการปรับปรุงหลายอย่าง  ซึ่งเราจะอัปเดทในโอกาศต่อไป เมื่อเสร็จสิ้น   )


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพ  ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาแกวัดธาตุศรีคูณ
อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
พระธาตุศรีคูณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ย้านคู่เมืองนาแก   วันนี้กำลังทำการซ่อมแซมทำนุบำรุง
เมื่องานนี้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว   เราจะอัปเดทใหม่อีกครั้ง  (  23  พย  2554  ) 


พระธาตุศรีคูณ  (  กำลังปฏิสังขรณ์  )
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดธาตุศรีคูณ
วัดธาตุศรีคูณ   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม


หอกลอง   สวยงามมากสภาวัฒนธรรมอำเภอนาแก
วัดธาตุศรีคูณ  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
 จากทางหลวงชนบท  หมายเลข  2033   หนองญาติ นครพนม - นาแก
จะมองเห็นเทือกเขาภูพาน อยู่เบื้องหน้า


 เข้าสู่เขตเทศบาลตำบลนาแก
ป้ายบอกทางไป  เทศบาลตำบลนาแก และ  ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแกทางเข้า ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก  (  กำลังปรับปรุง ในขณะนี้  )

ตลาดสดเทศบาลนาแกเดิม  ขณะนี้ได้รื้อออกและทำการก่อสร้างใหม่แล้ว


ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข   223    ธาตุพนม -   สกลนคร
ถนนสายหลักของอำเภอนาแก


ธนาคารกรุงไทย       สาขานาแก

 เทศบาลตำบลนาแก
ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น