คำขวัญของอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
บ้านสีชมพู  ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม    48130
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
ตำบลสีขมพู  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม     48130ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู


กศน.ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
เวทีอเนกประสงค์ อบต.สีชมพู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม


องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
บ้านสีชมพู  ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม    48130oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพ  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

 สวนสาธารณะบ้านพุ่มแก  ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม


ศาลาริมหนองน้ำสาธารณะ    อบต.สีชมพู
 สะพานพญานาค  อบต.สีชมพูองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
บ้านสีชมพู  ตำบลสีชมพู  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม    481301 ความคิดเห็น: