คำขวัญของอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
หมู่ที่ 3 บ้านพิมาน  ตำบลพิมาน อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 48130


องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130
โทร . 042 - 060034องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ประมวลภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
วัดศรีชมชื่น ( วัดญวน )
หมู่ 1  บ้านพิืมาน ตำบลพิมาน  จังหวัดนครพนมศาลาการเปรียญ หรือ กุฏิเก่า ( พ.ศ  2482 )

สิมใหม่ วัดศรีชมชื่น
ศาลาการเปรียญใหม่วัดศรีชมชื่น ( วัดญวน )


วัดเหนือบัวรพา
ตำบลพิมาน  อำ้เภอพิมาน  จังหวัดนครพนม

สถานที่ทำบั้งไฟ ของอาจารย์โย ชาเรืองเดช


บ้านทำบั้งไฟ ของ อาจารย์โย ชาเรืองเดช
โทร.  081 - 7425417

นางเวียงชัย ชาเรืองเดช คนต้นแบบแห่งตำบลพิมานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านพิมาน ทำกิจกรรมทอเสื่อในยามว่าง

นางใบศรี ชาเรืองเดช คนต้นแบบแห่งตำบลพิมาน
สี่แยกสำคัญ บ้านพิมาน หมู่ 1 ตำบลพิมานตลาดสดชุมชน บ้านพิมาน หมู่ 3


องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน
ตำบลพิมาน  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น