คำขวัญของอำเภอนาแก

ทุ่งนากว้างใหญ่ แนวไพรภูพาน เที่ยวดานสาวคอย ล่องลอยน้ำก่ำ ถ้ำพระเวสงามตา บูชาพระธาตุศรีคูณ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก


องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooประมวลภาพ  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกมะพร้าวอ่อน  สินค้าโอทอป  5  ดาวของบ้านน้อยเจริญ
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนมมะพร้าวอ่อน  สินค้าโอทอประดับ  5  ดาวของตำบลพุ่มแกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  223   ธาตุพนม - นาแกสี่แยกสำคัญของตำบลพุ่มแก  บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  223

สถานีตำรวจชุมชนตำบลพุ่มแก
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม


ทางแยกไป ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  และ  ตลาดกลางยางพารา ต.พุ่มแกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุ่มแก
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม 


โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม    48130
บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก   อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนมสี่แยกสำคัญ  ที่บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม


ถนนสายหลักของ บ้านพุ่มแก   ตำบลพุ่มแก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง
บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก   อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม    48130


หน้าวัดจอมแจ้งบ้านพุ่มแก

วัดจอมแจ้งบ้านพุ่มแก
บ้านพุ่มแก  ตำบลพุ่มแก   อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม    48130วัดจอมแจ้งบ้านพุ่มแก
  

วัดจอมแจ้งบ้านพุ่มแก
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนมปั๊มน้ำมันบ้านพุ่มแก   


สามแยก  กลางบ้านพุ่มแก


บ้านที่ใหญ่และสวยที่สุด ของตำบลพุ่มแก

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก   จังหวัดนครพนม


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ25 เมษายน 2558 21:36

    นายวิเชียร วงศ์ผาบุตร
    บ้านเลขที่ 39 หมู่9 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
    ลักลอบนำบุหรี่ หนีภาษีจากฝั่งลาวมาขาย ผ่านท่า อ.เมือง มุกดาหาร

    ตอบลบ